Bilder og arkiv

Fra arkivet. Bilder som både har vært på trykk, men mange som ikke rakk opp. Her er ei samling.