Nyheter,  Reportasje

Lihkku beivviin!

Det var i år 30 år siden samene endelig fikk sin egen nasjonaldag, vedtatt på samerådets konferanse i ’92. Med høymesse i Nidarosdomen, markeringer rundt om i Trondheim (Tråante) og festmiddag på Gubalari.

– Samenes nasjonaldag har betydd veldig mye, og vi har sett at det brer veldig om seg, at det har blitt lettere og lettere å være same – 365 dager i året forteller Stig Vikan, leder i Saemien Sijjie Tråante – Samisk Rom Trondheim.

– Det skal være like naturlig å bære kofte i Trondheim som Rosenborg-drakt, det er min tese, sier Stig Vikan, som berømmer samarbeidet med Trondheim Kommune.

Stig Vikan

Sak for Nidaros