Nyheter

Frivillige holder orden på parkeringen.

Noen må holde orden

En ny skisesong har startet og mange har allerede hatt sine første stavtak i løypene.
Med på skituren, kommer også parkeringsavgift langs Fjellsetervegen. Da er det fint at idrettslagene kan tjene noen slanter i klubbkassa, mot at de viser folk ledige parkeringsplasser og holder orden på traffikken.

Om ikke hadde det blitt et evig kaos.

Tarje Onsøyen Halvorsen har parkeringsvakt

Sak for Nidaros.no