Nyheter

Gyda 1.0 og 2.0

Det som skulle starte med ei atmosfærisk elv over Midt-Norge skulle bli til en langvarig periode med vekslende vær. Med mye snø den ene dagen til regn den andre.

Det ene lavtrykket avløste det andre og det som skulle vare noen dager ble til over ei uke.

Det flommet over flere steder, veger ble vasket bort og stengte. Det snødde og stormet. Brøytemannskaper hadde sitt svare strev med å holde vegene åpne.

Fjøstak forsvant, rekkverk på balkonger ble revet bort, folk ble oppfordret til å la bilen stå og ingen var trygg lengre.